Økonomi

En god økonomi er et spørgsmål om den sikre vægtning mellem resultat og likviditet.

Økonomisk rådgivning

Med mange års erfaring indenfor økonomisk rådgivning, og igennem alle årene med fokus på det fremadrettede forløb, kan økonomisk rådgivning tilbydes.

Dette inkluderer også rådgivning i relation til analyse og vurderinger m.v. i budgetfasen.

Økonomisk styring

Analytisk gennemgang med "nye øjne" af hele den økonomiske styring i virksomheden, fra politikker om avancer, kreditvurdering, likviditetsstyring m.v. til de enkelte forretningsgange og interne instrukser.

Dette giver ofte et katalog af mulige effektiviseringer og ændringer, der kan forbedre såvel resultat som arbejdsgange - ofte i sammenhæng med bedre eller helt ny udnyttelse af IT-teknologi og IT-forretningssystemer.

Hedehøj Consulting v/ Hans K. Søndergaard · Skovvejen 46L, 1.th., 8000 Aarhus C · CVR 3385 5036
Telefon +45 4019 0506 · E-mail info@hedehoj.dk