Ledelse

Ledelse er et spørgsmål om den rette vægtning mellem tillid og kontrol

Bestyrelsesarbejde

Har igennem mange år haft betydende bestyrelsesposter i relation til revisionsbranchen (dengang begrænset til bestyrelsesopgaver i revisionsbranchen grundet forbud mod at yde revisionsarbejde samtidig med bestyrelsesarbejde) - og har nu, allerede efter kort tid, flere bestyrelsesposter i andre virksomheder.

Særlige kompetencer indenfor bestyrelsesarbejde er:

Ledelsesopgaver

Med baggrund i hidtidige jobs tilbydes generel rådgivning og assistance på ledelsesniveau for især små og mellemstore virksomheder, herunder med særlig kompetence og erfaring indenfor områder som:

Hedehøj Consulting v/ Hans K. Søndergaard · Skovvejen 46L, 1.th., 8000 Aarhus C · CVR 3385 5036
Telefon +45 4019 0506 · E-mail info@hedehoj.dk