Idégrundlag

Hedehøj Consulting er en lille virksomhed, men med betydelig erfaring bag.

Direktør Hans K. Søndergaard, der er den eneste ansatte - men med et stort netværk og ekspertise i baggrunden - har allerede en lang erhvervskarriere. Se Hans' CV.

Hedehøj Consulting beskæftiger sig med varierende opgaver indenfor ledelsesrådgivning m.v., herunder:

Assistancen kan udføres som led i bestyrelsesarbejde, som konsulentbistand på time- eller anden basis eller som midlertidig ansættelse mhp. gennemførsel af en konkret og tidsbegrænset opgave, f.eks. turn-around eller fusion.

Udførslen sker effektivt, med baggrund i lynhurtig tankegang omkring løsningsmuligheder, kombineret med en analytisk evne til at sætte sig ind i opgaven. Fordi formaliserede og omkostningstunge beslutningsprocesser, risikovurderinger, uafhængighedsforbehold etc. er fravalgt, vil opgaver, der kræver dybere indsigt og deltagelse i virksomhedens beslutningsprocesser, blive effektivt løst.

Økonomi og kvalitet:

Vore ydelser baseres på faste honorarer eller efter regning, hvor timesatsen andrager kr. 600 ved kortvarige og enkeltstående ydelser.

Kvaliteten er i top, på trods af den meget lave pris i forhold til f.eks. revisorer. Prisforskellen ligger bl.a. i at vi ikke har dyr husleje, formalistiske systemer og ikke har omkostningstung formalia.

Er der så ikke en risiko? Jo, men den elimineres af vor klare hovedregel om ikke at yde rådgivning på områder hvor vi ikke er på sikker grund, idet vi der altid henviser til virksomhedens øvrige rådgivere eller trækker på vort omfattende netværk.

Vi kan derfor bl.a. ikke afgive revisorerklæringer, herunder på årsregnskaber m.v., idet vi omkring revision og regnskabsarbejde altid henviser til virksomhedens revisor, som vi i øvrigt har et tæt og godt samarbejde med.

Hedehøj Consulting v/ Hans K. Søndergaard · Skovvejen 46L, 1.th., 8000 Aarhus C · CVR 3385 5036
Telefon +45 4019 0506 · E-mail info@hedehoj.dk