Strategi

Den gode strategi er et spørgsmål om at sætte den rette kurs.

Strategi

Med grundlæggende fokus på "det lange lys" i relation til virksomhedsudvikling og -drift muliggøres og forenkles evnen til at træffe de rigtige strategiske valg og beslutninger i stedet for at vælge de mere kortsigtede og ikke-holdbare løsninger.

En hurtig analytisk tankegang er også en stor styrke i evt. forhandlingsforløb.

IT-strategi

Deltagelse og ansvar for flere store IT-projekter - ikke kun for "indførelse af IT", men som led i virksomhedens strategiske forretningsudvikling - har givet en god ballast for at være virksomhedens sparringspartner.

Dette gælder såvel ved ny IT-teknologi som omlægning / ændring / udvikling af eksisterende IT-teknologi i virksomheden.

Hedehøj Consulting v/ Hans K. Søndergaard · Skovvejen 46L, 1.th., 8000 Aarhus C · CVR 3385 5036
Telefon +45 4019 0506 · E-mail info@hedehoj.dk